MotLoaiTyPhuMy

Một loại tỷ phú Mỹ

40 tỷ phú Mỹ, kể như những người giàu hạng nhất của nhân loại, tuyên bố sẽ cho hơn nửa gia tài của ḿnh cho hành động vị tha (philantrophie). Có người đă từng cho hàng tỷ đô rồi. Hiện tượng này chỉ có thể có ở Mỹ, t́m ở con ngươi trên khắp thế giới tư bản và chưa tư bản chẳng thể nào thấy được.

Đệ tử của Max Weber có thể sảng khoái, tuy trên quê hương của Max Weber (Đức và Châu Âu) chưa ai hề hành động như thế.

Ta cũng vui, tuy không tin lư thuyết của Max Weber lắm.

2010-08-06