Một lời phát biểu hay của bà Anne Hidalgo

Bả Hildalgo, thị trưởng Paris, vừa tuyên bố : 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/01/10/anne-hidalgo-la-politique-nationale-m-est-devenue-encore-plus-insupportable_4844627_823448.html

"La politique nationale m’en est devenue encore plus insupportable. Avec ses élites qui sortent du même moule et ses écoles de marketing politique qui sacralisent le sondage. Il est plus que temps de renouveler la classe politique !

Chính trường quốc gia càng khiến tôi không chịu đựng được. Với thành phần ưu tú của nó thoát thai từ cùng một ḷ hun đúcnhững trường phái nghiên cứu buôn bán chính trị đang thần thánh hoá thăm ḍ dân ư. Đă quá đến lúc chúng ta phải đổi mới giai cấp chính trị !"

Cụm từ marketing politique, ở đây, hiểu trong nghĩa này : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_politique#Limite_et_critique_du_marketing_politique

Phải chăng bà Anne Hidalgo không sử dụng những loại marketing politique ? Không. Mỗi lần tranh cử hay chủ trương một chính sách nào đó cho thành phố Paris, bà đều dùng marketing politique, như mọi chính trị gia PhuLăngXa từ khoảng 40 năm nay.

Dùng marketing politique như một trong những công cụ sẵn có để tuyên truyền cho đường lối chính trị và những chính sách do chính ḿnh sáng tạo trên cơ sở kiến thức, tài năng, lư tưởng và hoài băo của ḿnh, là chuyện đáng làm, phải làm, càng khôn khéo càng tốt.

Làm "học tṛ" cho những "những trường phái nghiên cứu buôn bán chính trị đang thần thánh hoá thăm ḍ dư luận" là chuyện khác. 

Ư nghĩa sâu xắc của câu này : từng lớp ưu tú (élites) của "giai cấp chính trị"[1] thống trị chính trường quốc gia PhuLăngXa hiện nay : 

- không có lư tưởng

- không có tư tưởng chính trị

- không có tư duy và đường lối kinh tế - xă hội riêng biệt

- hoàn toàn bất lực, lệ thuộc sự thống trị của tư bản toàn cầu, đặc biệt là tư bản tài chính

- chỉ c̣n đam mê quyền lực và giỏi gian trá dựa vào thủ đoạn thông tin của những trường phái marketing politique núp dưới bóng vị Thần Linh "thăm ḍ dư luận".

Họ đă mất khả năng tư duy độc lập v́ : tả, hữu hay linh tinh khác, họ xuất thân từ cùng ḷ đào tạo, tiếp cận thế giới như nhau, suy luận như nhau, tôn thờ cùng những thần thánh, thần thánh tôi cao hiện nay là : niềm tin của những thị trường tài chính (sic) quyết định tất cả. Giữa họ chỉ c̣n sự khác biệt này : mày hay tao, ai sẽ nắm và giữ quyền lực, để làm ǵ ? không quan trọng lắm, họ sẽ làm như nhau thôi. Để giải quyết "mâu thuẫn" đó, họ chỉ c̣n biết tôn thờ thăm do dư luận, dựa vào các trường phái marketing politique để thiết kế "đường lối chính trị" và chính sách, rồi mang ra tuyên truyền, cũng dưới sự hướng dẫn của các học phái nghiên cứu và "bán" đường lối chính trị và chính sách (vendre une politique (sic)) cho bàn dân, ḥng tranh thủ lá phiếu của bàn dân, lên nắm hoặc giữ chính quyền.

Thế th́ họ không c̣n là người làm chính trị trong nghĩa truyền thống, nhân bản, kinh điển. Họ chỉ c̣n là con buôn quyền lực, con rối của thống kê và những học phái marketing politique thôi. Lư tưởng của họ : nắm, giữ và hưởng chính quyền. Thế thôi.

Quả nhiên, từ thủa thủ tướng Raymond Barre (thập niên 70) tuyên bố "Nước Pháp sống trên khả năng của ḿnh" cho tới hôm nay, cơ bản, khi nắm chính quyền, các chính khách tả và hữu thay nhau thi hành những "đường lối kinh tế" theo cùng hướng : càng ngày càng phục vụ yêu cầu càng ngày càng khốc liệt của anh tư bản.

Một chính khách Pháp ngày nay dám tuyên bố như trên, đáng nể.

2016-01-22

 [1] Đây là một vấn đề lư thuyết đích thực trong môn kinh tế - chính trị học của thế kỷ 20-21 : phải chăng, trong phương-thức-sản-xuất tư-bản, đă hay đang h́nh thành một giai cấp mới khác hẳn định nghĩa khái niệm giai cấp của Marx và Lénine (vị trí trong quan-hệ-sản-xuất, trong quan hệ sở hữu những phương tiện sản xuất) ? Mấy năm qua, tôi đă đề cập tới vài lần trong ămvc dưới h́nh thái câu hỏi, chưa khẳng định được một cách "duy vật biện chứng", hè hè. Hạ hồi phân giải. Nếu tôi c̣n được sống tới lúc có khả năng nói lời đáng tin về hiện tượng này.