MotLoiTamBietYNghia

Một lời tạm biệt ư nghĩa

Oép chungta.com vừa bị đóng cửa. Sau đây, lời tạm biệt của ban biên tập và những công văn.

"Chắc chắn, không một khó khăn nào có thể ngăn trở được sự nghiệp Khai sáng của các cá nhân và cộng đồng. Qua sự việc này, ban biên tập chungta.com sẽ rút kinh nghiệm để đóng góp được cho cộng đồng mà không vi phạm pháp luật Việt Nam."

Thế là rơ. Luật pháp Việt Nam hiện hữu là luật pháp ngu dân. Chế độ hiện hữu là chế độ ngu dân. Nó chỉ có thể tồn tại được nếu dân càng ngày càng ngu, càng thô bạo.

Lâu dài, đó là chuyện hăo. Nền tảng cuối cùng của mọi thể chế chính trị là văn hoá. Trong văn hoá có khoa học, triết lư, nhân văn, nghệ thuật, và đạo làm người. Tất cả những món đó đ̣i hỏi con người tự do. Chúng có được ở đời chính v́ con người vốn… tự do. Trừ khi tiêu diệt nó, không sao tiêu diệt được ư thức tự do ở con người.

Cho rằng mày tiêu diệt được nó, mày sống nhờ ai, với ai ? Hè hè…

2011-06-04

 

Lời tạm biệt của chungta.com

Thưa các bạn đọc, Ban biên tập đă xử lư xong tai nạn giao thông. Nay xin thông báo tới bạn đọc các thông tin.

Chungta.com đă hoạt động như một trang tin tổng hợp không có giấy phép của cơ quan quản lư nhà nước. Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với PA83, PA71, Sở Công an Hà Nội) đă lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động quản lư, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Nhận thức rơ các sai phạm vi phạm hành chính và chấp hành các quy định xử phạt. Chúng tôi đă nộp phạt hành chính 15.000.000 VND, chịu h́nh phạt bổ sung 01 máy IPAD 2 là phương tiện đưa thông tin lên web và đă xóa bỏ toàn bộ dữ liệu của website theo yêu cầu của Cơ quan chức năng Nhà nước .

Đây là những điều đáng tiếc xảy ra sau 8 năm chungta.com đă đi theo sứ mệnh lâu dài “Chia sẻ tri thức, phát triển văn hóa, khai sáng cá nhân, khai sáng cộng đồng” v́ cộng đồng, phi lợi nhuận (Xem bài: "Chia sẻ về sứ mệnh xây dựng chungta.com nhân dịp 100 tr lượt truy cập" đăng ngày 25/04/2011). Dữ liệu của trang chungta.com là một tài sản chung của cộng đồng nên việc xóa bỏ chúng là một tổn thất chung của chúng tôi và của cộng đồng. Hôm nay, vào lúc 0 giờ ngày 01/06/2011 (ngày Quốc tế Thiếu nhi), chungta.com chính thức thông báo ngừng hoạt động.

Xin cảm ơn bạn đọc đă ủng hộ ban biên tập chungta.com trong suốt thời gian qua. Chắc chắn, không một khó khăn nào có thể ngăn trở được sự nghiệp Khai sáng của các cá nhân và cộng đồng. Qua sự việc này, ban biên tập chungta.com sẽ rút kinh nghiệm để đóng góp được cho cộng đồng mà không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chúc các bạn mọi điều tốt lành! Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

Admin chungta.com
Bùi Quang Minh (minhbui@businessman360.com)