Một niềm an ủi.  Une consolation.

Parfois, se savoir mortel est une immense consolation.

Thỉnh thoảng, biết mnh phải chết l một niềm an ủi mnh mng.

 

Ta đ sống như vậy. Ta thm chết như vậy.

Hỡi anh em, những con người sẽ sống sau chng ti [Franois Villon]

Hy tha thứ cho chng ti kht vọng ny.

 

Những điều g đng lm, ta khng lm nổi trong đời ta, sẽ c người lm.

Vậy,

Ta khng sợ chết.

Ta sợ chết ho thi.

2016-09-20