MotNoiDangChet

 

Một nơi đng chết

 

Buồn. Nản. L nh. H h

Đọc lại tiểu thuyết Le Comte de Monte-Cristo của Alexandre Dumas, PhuLăngXa thế kỷ 19.

Như mọi lần, chỉ để clear ci đầu thi, khỏi cần suy nghĩ, biết qu rồi m, như đọc lại chưởng Kim Dung hay coi lại phim cao-bồi John Wayne ấy m.

Khng ngờ hay đến thế. Thch v bổ ch về mọi mặt.

Cuối quyển sch, gặp cu ny, thấm tha :

chnh nơi ta đ từng hạnh phc l nơi đng để ta chết[1].

i ! em H h

2009-04-09

 [1] c'est l o on a t heureux que l'on doit mourir. Le Comte de Monte-Cristo, A. Dumas, NRF, La Pliade, 1981, tr. 1358.