MotQueHuongMotMoiTinhChung

Một qu hương, một mối tnh chung

 

Lu lắm rồi, ti đ viết, nhn đọc một truyện ngắn của Bảo Ninh :

N nhắc ta những g ta đ mất trong cuộc chiến hm qua : một qu hương v một mối tnh, qu hương v mối tnh chung của người Việt, của con người. V thời đại đ (hay v chnh chng ta ?) chỉ cho php chng ta, từng người một, c một mối tnh ring. N khng cho php chng ta, tất cả, c một qu hương, một mối tnh, chung. N buộc chng ta lm Ngụy, lm Việt cộng. N khng cho php chng ta lm người, v chng ta chỉ l người Việt.

By giờ nhớ lại, ti nghĩ thế ny. Sau một cuộc chiến chống thực dn v đế quốc ko di 30 năm, điều ny đ c thực, cả thế giới đ cng nhận, v một cuộc nội chiến khốc liệt ko di vi năm, + mấy chục năm x hội chủ nghĩa định hướng Ziao Chỉ trung cổ phi văn ho, kể cả văn ho Khổng Phật, ngng ngnh đi sng tạo con người mới bằng cch xa sạch qu khứ (Quốc tế ca), đa số người Việt hm nay chỉ cn một qu hương v một mối tnh ring thi. Điều ấy c nghĩa : ở ta, trong nước cũng như hải ngoại, chất keo cho php một x hội nhn tnh hnh thnh, khiến mọi người thấy mnh l một thnh vin của một dn tộc, một đất nước chung, đ long đi khủng khiếp. Chất keo ấy l g ? L văn ho. Hnh thi tồn tại sinh động v lu bền nhất của n l nghệ thuật, văn chương, văn học. Chnh v thế m chnh quyền x hội chủ nghĩa định hướng Ziao Chỉ trung cổ phi văn ho phải đn p v tha ho n, ngay từ lớp mẫu gio tới đại hoc.

Nh văn nn suy ngẫm điều ấy trước khi hạ bt.

H h...

2010-02-07