MotTroChoiVoToiVa

Một tr chơi v tội vạ ?

Thời loạn ly, văn chương chữ nghĩa c thể giết người. Trong thời đại những gi-trị x hội đảo đin, niềm tin khủng hoảng, l tr v tư tưởng bế tắc, văn chương chữ nghĩa lun lun l con dao hai lưỡi, một lưỡi chm đời, một lưỡi cứa mnh. Những lc đ, khng thể c tr chơi chữ nghĩa v tội vạ. V chữ nghĩa l của chung người đời, đụng vo n l đụng tới mọi người. Chnh v thế, thin hạ qu trọng những nh văn chn chnh : họ dng chữ nghĩa để nhn-ho thế-giới. Cũng v thế, thin hạ khinh khi bọn tiểu nhn nho : chng n dng chữ nghĩa để lừa gạt, bi nhọ, dm pha, hại người, hng kiếm cht cơm thừa, canh cặn, danh ho, hả h tự mn trn đầu trn cổ người khc.

Đời nay, trong lng văn Ziao Chỉ, hạ bt hnh-văn lun lun l hnh-động nguy hiểm, mất nhn cch như chơi, trước hết đối với người cầm bt !

2008-05-10