Một vấn đề

Không thể khác được. Mọi người cảm nhận và tư duy thế giới xuyên qua những thành kiến nhào nặn nên ḿnh, với những ngôn từ trang trọng, uyên thâm, đầy t́nh và giá trị.

Nhưng, hiếm thật, có lúc ta bỗng thoát những gông cùm ấy ở ta.

Thí dụ : ta bỗng thấy một người đàn bà không ǵ đẹp bằng, một câu thơ quằn quại hay tươi sáng, một bức tranh, bức tượng, một giai điệu cực ḱ tuyệt vọng hay âu yếm.

Thấy rồi, ta tiếp tục sống ra sao và để làm ǵ ?

Cả một vấn đề.

Hè hè…

2014-03-25