MotYHayCuaNHNhung

 

Một ư hay của Nguyễn Hồng Nhung

 

Tinh thần là vô h́nh nhưng khi nó khoác cái áo "ngôn từ" vào, té ra đôi khi rất bảo thủ, giống như người mặc quần áo mốt ấy.

Em cho rằng giọng văn chỉ trở nên mới mẻ hơn nếu nội dung mới mẻ hơn, kiến thức của người viết phong phú hơn, và một điều quan trọng nữa : người viết phải có những phát hiện mới.

Bởi vậy cần đọc rất nhiều, các tác giả khác nhau, các đề tài khác nhau.

Nhưng (giống như kinh nghiệm sống) đọc lướt một cái biết ngay có nên đọc tiếp nữa hay không, v́ ta không có nhiều thời gian và muốn đọc hết cũng phải đủ hứng thú.

Trong các mối quan hệ con người cũng thế, nhàm chán giết chết quan hệ, cần phải thấy luôn luôn vẫn học được cái ǵ đó từ nhau.

2011-04-22