MotYHayVeDichThuat

 

Một ư hay về nghệ thuật dịch văn

 

"có những đoạn Márai "say chữ" - như tất cả chúng ta - cần phải có một sự mê đắm, cần phải có một sự lảo đảo, ngây ngất, giống như lên cơn nghiện, giống như lên đồng, giống như đang phiền muộn v́ yêu, nếu không, không thể viết được.

Để dịch cũng phải say chữ như thế - nếu không, không t́m thấy từ ngữ - và không diễn đạt được nỗi ḷng người viết."

Nguyễn Hồng Nhung, dịch giả của Márai Sándor

2009-04-10