MotYTDocDaoCuaTNTN

Một ư tưởng độc đáo của Tôn Nữ Thị Ninh

 

Một người bạn gửi cho tôi một bài phỏng vấn bà Tôn Nữ Thị Ninh. Tôi may mắn được đọc ư tưởng này :

 

Thiện là phải tự xác định cho ḿnh lẽ sống.

 

Đông không ra Đông, Tây không ra Tây. Rất Đông và rất Tây. Vượt cả hai và… rất Việt Nam !

 

TUỔI TRẺ ONLINE, NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI, Thứ Năm, 29/05/2008, 17:39 (GMT+7)