Mỹ nhân

Đọc truyện chưởng Tàu hay một vài tiểu thuyết lừng danh của Tây Âu, có những người đàn bà ai nh́n thấy cũng không thể không mê.

Ta ngạc nhiên. 

Người đàn bà nào cũng có vẻ đẹp riêng của ḿnh và, nói chung, đều t́m được người yêu ḿnh, người vừa ư ḿnh. Đối với thằng đàn ông cũng vậy.

Ta chưa hề gặp một người đàn bà không ai chê xấu, tầm thường, vô duyên, e tutti quanti.

Tại sao trong văn chương có thể xuất hiện loại đàn bà ai cũng phải mê ? Khôi hài đến thế là cùng. Mà vẫn ăn khách ! Hiểu thế nào đây ?

Độc giả không mê người đàn bà hăo ấy. Mê hăo chính ḿnh.

2015-06-11