NauGiChoAi

Nấu g cho ai ?

Nấu một nồi phở cho mười người, hơi mệt nhưng khng kh. Rất dễ ngon.

Nấu cho bốn người, cn ngon được, tuy sẽ dư thừa.

Nấu cho một mnh mnh thi, khng nấu nổi, nuốt khng tri.

Hnh như nấu mn g cũng như thế ? V sao vậy ? Phải chăng nấu cho chnh mnh chẳng bao giờ thấy ngon ? Nấu cho hai mnh hnh như cũng vậy ! Dường như phải c lượng mới c thể c chất. Thế th duy vật biện chứng qu h !

Mai anh đi chợ, nấu một mn cho mnh nh. Nếu nuốt khng tri, xin em chớ buồn. Thế giới ny cn mới lạ qu ! Nhưng sẽ c ngy anh biết nấu ngon chỉ cho hai mnh.

H h

2008-12-10