Nếu

Hôm nay em lên bàn mổ.

Bệnh này, xưa kia, chí tử. Hôm nay, chữa được. Nhưng với cơ thể của từng người, ai mà biết ?

Nếu em phải ra đi, cứ nhẹ nhàng. Trong đời này, anh chưa hề yêu ai như yêu em. Sau đó mới tới con và cháu. Và… bạn, nếu quả thực anh đă có bạn. Tất cả những ǵ em căn dặn, anh sẽ thực hiện hết, đúng như em muốn.

Nhiều năm qua, khi nghĩ tới chết, anh thường mong :

1/ anh sống hơn em một tí : anh sợ em phải sống một ḿnh.

2/ cũng như em, anh thấy ḿnh sống thế là đủ rồi, không thèm kéo dài lê thê nếu gây phiền phức cho người thân. Những chuyện anh có khả năng làm, anh đă làm. Những chuyện anh c̣n khả năng làm, có lẽ chỉ là tiểu tiết, có ǵ đáng luyến tiếc ?

3/ ḿnh yên ả, vui vẻ đi vào cơi hư vô, trong t́nh yêu nhỏ nhoi nhất của kiếp người hôm nay. Những chuyện khác, đành nhường những thế hệ sau.

Anh đă sống như thế. Anh sẽ chết như thế.

2015-02-23