Nếu ta chân t́nh dịch bạn

Nếu ta chân t́nh dịch bạn, bất kể bạn c̣n sống hay đă chết, ta không thể dịch văn của bạn như tha nhân chờ đợi.

Ta càng không thể dịch văn của bạn như bạn muốn.

Ta chỉ có thể dịch văn thành văn, văn ta yêu trong bất cứ tiếng nước nào, chia sẽ với người đời bằng tiếng PhuLăngXa, một chút t́nh của ta đối với một tác phẩm Ziao Chỉ xuyên qua tiếng Ziao Chỉ. Thế thôi.

Coi bộ chẳng ai hài ḷng. Chán thật. Cũng chẳng sao.

Thôi, từ biệt em yêu nhé. Đă hơn 10 năm rồi.

Hôm nay t́nh cờ nghĩ đến, đau xé ḷng. Hè hè.

2016-10-21