Ng gi

Ng gi

je voudrais tant que tu te souviennes

des jours heureux o nous tions amis

Prvert-Kosma

i ta qu mong em nhớ

những ngy u yếm bạn giữa hai ta,

 

Thời gian khng tha ai cả, nhất l người đang ng gi. Thế m phải "học" cả một đời mới bập bẹ hiểu từ yu !

H h.

2012-08-03