Ngắm hoa – 1

Hồng trắng tự nó đẹp. Huyền diệu hơn : nó khiến màu sắc của những hoa hồng khác cạnh nó trở nên rực rỡ.

Đàn bà đẹp có lẽ cũng vậy : khiến người và vật chung quanh ḿnh bỗng đẹp hơn.

2015-05-24