NgayNgayDocBao

Ngy ngy đọc bo

> http://www.lemonde.fr/livres/article/2011/11/03/frantz-fanon-la-colere-vive_1597790_3260.html

Ngy ngy ta vẫn đọc bo. Cng ngy cng chn.

Nhưng cắt nốt quan hệ heo ht ny với x hội, cn lại g ?

Cn lại đi điều trung thực, đng kể, nhưng qu ngho, t tương lai.

Đọc bo, cũng may, c lc cũng được an ủi.

Như thế Frantz Fanon chưa chết.

Ta chưa hề viết g về chng tuy đ đọc đi đọc lại mấy tc phẩm của chng. Qua tiếng Php, chng đ ảnh hưởng đậm tnh cảm v tư duy của ta. Khng mấy ai viết tiếng Php thấm tha như chng, đặc biệt trong Peau Noire et Masque Blanc v Les Damns de la Terre. Dĩ nhin, khng l tiếng Php m Hn Lm Viện Php ngửi được, phải cỡ Sartre, Genet hay bn dn ngơ ngc PhulăngXa như ta mới cảm được.

Như thế Frantz Fanon chưa chết. Media ngy nay, t hơn nhiều, c lc cũng đng qu. H h.

2011-11-03