NgayThoLamNguoi

 

Ngây thơ làm người

 

Con người nên biết ngây thơ để bảo tồn khả năng thấy điều mới ở đời, khả năng phủ định chính ḿnh, làm mới chính ḿnh.

Nhưng trong hành động th́ nên biết thận trọng để tránh gây ra những đau khổ không cần thiết cho người đời và cho chính ḿnh.

V́ ngây thơ, ta đă ăn đ̣n không ít. Nhờ ngây thơ, ta chưa biến thành người cam phận.

Ngưỡng cửa của tự do một cách nhân bản là như thế. Ngưỡng cửa của văn chương cũng vậy.

2008-12-31