NgheHongAnhHatTCS

Nghe Hồng Anh ht Trịnh Cng Sơn

ta bỗng c qui đản ny : nhạc v thơ của Trịnh Cng Sơn dễ yu v n đơn giản, mộc mạc, Ziao Chỉ lạ lng đến mức một thằng lỗ tai tru như ta cũng m được! H h

2010-09-06