NgheLeeKirbyHatDiemXua

 

Nghe  Lee Kirby hát Diễm xưa 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0LQFVPMA9rE&feature=related

 

Thế giới nghệ thuật là thế này đây.

Không thể gian dối với đời lâu được.

Không thể dối ḿnh măi được.

Và không thể... tiêu diệt được.

Nhờ thế mà tồn tại, vài năm tháng, ít thế kỷ…


Ta vốn dị ứng với thơ và nhạc, ta đă nói rơ v́ sao. Ta ít khi có ư kiến về thơ – nhưng cũng đă từng có, dù sao nó cũng dùng ngôn từ làm nguyên liệu nên có lúc không thể không nói tới –, ta chưa bao giờ có ư kiến về nhạc. Hai lĩnh vực này, ta không "hiểu" được, ta chỉ biết yêu thôi.

Hôm nay, ta đă nghe, đă yêu nhạc và thơ Trịnh Công Sơn trong... nhiều thứ tiếng !

Hè hè….

2010-02-19