Nghe nhạc

Đêm nay, chán ngán quá với đời ḿnh, ngoài những phút vui chơi và dạy cháu nên người, ta đành nghe nhạc.

Vài tiếng đàn piano thôi. Quả nhiên được an ủi.

Ở đời, ta vốn không thích được an ủi, thà trả giá, cả ch́ lẫn chài, cho bất cứ ai, khi ta thấy hành động hay lời nói của ta đáng phải trả giá cho người ấy. Như thế, c̣n có thể làm được một điều ǵ.

Khi không c̣n làm được điều ǵ nữa th́ thế nào ?

Ôi, nghệ thuật, đẹp thay, cần thiết quá, khốn nạn thật !

2014-10-23