Nghệ sĩ

Ta vốn không nghệ sĩ, không có nhu cầu nghệ sĩ.

Ta chỉ thèm hiểu thôi.

Đôi khi ta căm thù nghệ thuật. Ta hiểu rơ v́ sao. Và buồn.

Có lúc, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Hoàng Thị Kiều Anh, đọc thơ của thằng nàng nọ, ta biết đời ta hơi bị thiếu hụt.

Ngoài nghệ thuật vô ngôn, có cách ǵ cho phép những thằng cầm bút biến đời ḿnh thành nghệ thuật chăng ?

Nghệ thuật bằng ngôn ngữ ?

Không chắc tí nào. Nhưng phải thử.

Hè hè.

2013-06-15