Nghệ thuật

Trong lĩnh vực nghệ thuật, ta có thể học :

- kỹ thuật. Tới mức trở thành chuyên gia kiếm nhiều tiền.

- kiến thức, lư luận. Tới mức trở thành nhà mỹ học, luyên thuyên bát sát nảy lửa.

- thậm chí tí ti triết.

Những thứ đó tồn tại khá lâu ở đời. Hoàn toàn không đảm bảo tác phẩm của ta ở đời quá một mùa thời trang.

Những thứ đó chỉ có thể giúp ta nhại, không thể giúp ta sáng tác.

Muốn sáng tác nghệ thuật, chỉ có thể xuất phát từ chân tâm và nghiệm sinh của riêng ḿnh.

Điều đáng tồn tại ở đời sẽ tồn tại. C̣n lại, gió thổi mây bay. V́ thế, tác phẩm nghệ thuật luôn luôn độc nhất, ngay tác giải cũng không thể tái tác được.

2015-06-29