NgheThuatBangNgonTu

 

Nghệ thuật bằng ngn từ

Cảm nhận trực gic. Ngn ngữ triết hay/v văn chương chẳng thể bằng ngn ngữ thơ. Ngn ngữ thơ chẳng thể bằng ngn ngữ ht.

Tại sao c thể c những tưởng chẳng l thơ, chẳng ht ln được m tồn tại trong k ức của con người lu hơn cả thi ca ?

Phải chăng văn chương, thậm ch triết, cũng c thể đạt mức nghệ thuật trong lng ai ai ?

2011-05-20