NgheThuatCho

 

Nghệ thuật cho

Xt cho cng, cho l cả một nghệ thuật, trong nghĩa : c l, c tnh, c nhục cảm.

Bnh thường, người ta c đi c lại với nhau, chẳng ai c nhu cầu cho ai bất cứ g, nhất l thời giờ.

Nhưng khi ta động cỡn thm cho, thiếu tế nhị một t thi, hnh động của ta liền xc phạm người khc.

Hay nhất l đừng cho ai g hết, trừ khi người ấy xin.

Nhưng ở đời chẳng ai thch xin ai bất cứ g, nhất l thời giờ.

Ở đời, được cho l hạnh phc kh tm nhất.

Đnh ămvc vậy.

H h

2009-10-26