Nghệ thuật cụ thể

Nghệ thuật cụ thể

Nghệ thuật vốn phi "cụ thể". Nhưng nghệ thuật chỉ có thể đi vào đời xuyên qua hành-động rất cụ-thể của con người, kể cả người nghệ sĩ.

Phải chăng v́ thế người ta không ngại cụm từ : làm nghệ thuật.

Hè hè…

2012-09-09