NgheThuatDaPhaHangRao

 

Nghệ thuật đả phá hàng rào

 

Một ư nghĩ thoắt hiện trong ta. Ta thấm liền, hiểu liền.

Thế mà khi muốn viết nó, ta mất hàng giờ, hàng tháng mà không toại nguyện !

Đôi khi hành văn chỉ có thế thôi.

1/ Vượt hàng rào của chính ta, vươn tới người đời. Chẳng khoái tí nào.

2/ Vượt hàng rào của người đời, vươn tới chính ta, nhưng xuyên qua người đời, vươn tới chính ḿnh.

Đau lắm bạn đời ơi. Hè hè…

2011-02-13