Nghĩ và yêu xuyên qua hai ngôn ngữ

Con người nên biết nghĩ, thậm chí biết yêu, xuyên qua hai ngôn ngữ.

Điều ấy cho phép ta, ở mức thấm thía nhất, tiếp cận thế-giới và thể hiện chính ḿnh ở đời bằng hai cách "chẳng giống ai".

Điều ấy có thể giúp ta tự giải phóng ḿnh khỏi những xiềng xích "hồn nhiên" của hai nền văn hoá núp trong đáy ḷng vô thức của ta, mở cho ta một viễn tượng sống, tư duy, làm người "chẳng giống ai".

2013-06-02