NghienCuu

 

Nghiên cứu

 

Nghiên cứu, đương nhiên là t́m hiểu một điều ǵ chưa ai hiểu được. Nhưng, quan trọng hơn, là sáng tạo một cách tiếp cận, những giả thuyết và một cách suy luận mới mở đường hiểu biết một lĩnh vực chưa ai hiểu được.

Darwin khác đời ở đó. Freud cũng vậy.

2009-10-09