NgonBatChinh

 

Ngôn bất chính

 

Văn chương hay chính trị cũng thế thôi : ngôn bất chính, danh bất thuận.

nhà ǵ đi nữa, cuối cùng, sẽ chẳng là ǵ khác ngôn ngữ của chính ḿnh được.

2009-07-28