NgonNguChinhTri

 

Ngôn ngữ chính trị

 

Muôn đời, ngôn ngữ chính trị là phương tiện cơ bản nhất để lừa nhau và lừa… chính ḿnh ?

Hè hè...

2009-02-16