Ngôn ngữ cụ thể

Ngôn ngữ trừu tượng, dường như ai cũng hiểu được chi li. Thường là hiểu nhầm ! Chính v́ nó là ngôn ngữ trừu tượng rỗng rỗng tuếch h́nh thức, mỗi người lồng vào nó bất cứ nội dung nào hợp với ḿnh, lồng vào nó chính ḿnh. Yêu chẳng hạn. Một h́nh thái tuyệt vời của nỗi cô đơn tuyệt đối, khi tan nát mới giật ḿnh hiểu.

Ngôn ngữ cụ thể dường như chỉ khiến ta bực ḿnh : không ai hiểu ta cả. Chính v́ nó là ngôn ngữ cụ thể. Phải cùng nhau hành-động, cùng nhau đối phó những rằng buộc của thế-giới mới hiểu được nhau.

Khi ta thực ḷng yêu mến ai, ta nên ít lời và nhiều hành-động trong đời thực này. Ngoài hành-động của ta, lời nói của ta rất đáng ngờ vực, có khi chẳng đáng xu nào. Hành-động là tấm gương trị yêu ngôn ngữ. Nhưng bản thân hành động vô ngôn ! Mà ta chỉ có thể ư thức thế-giới này qua ngôn ngữ thôi… Do đó hành-động có thể là thủ thuật lừa gạt siêu việt.

Phải chăng v́ thế, cổ nhân đă sớm biết, ta chỉ nên yêu những con người có lời nói đi đôi với hành động ?

Tuy vậy, ta phải công nhận, ở bước ngoặt của một đời người hay của một nền văn minh, làm với nói đôi khi dường như chửi nhau, có khi tam bách dư niên hậu mới hiểu được. Hè hè…

2014-01-24