Ngôn ngữ, kiến thức và "hiểu"

Ngôn ngữ, kiến thức và "hiểu"

Ta vừa đọc xong bản thảo một luận án tiến sĩ về Linda Lê của một nàng tiên Ziao Chỉ c̣n trẻ, dĩ nhiên là so với ta. Ta phục :

a/ không ngờ một người học tiếng Pháp dưới mái trường xă hội chủ nghĩa Ziao Chỉ, mới sống ở Pháp vài năm thôi, mà xử dụng tiếng Pháp chỉnh và nhuần nhuyễn đến thế. Bản thân ta, khi bắt đầu viết tiếng Pháp, không bằng được.

b/ kiến thức của nàng trong lĩnh vực này hơn ta nhiều.

Đủ để làm nghiên cứu.

Ta phân vân : làm chủ ngôn ngữ trong lĩnh vực kiến thức này có cho ta khả năng "hiểu" văn chương, văn học không ? Chưa kể yêu, đích thực.

Ta không tin lắm. Có thể v́ ta không tin kiến thức của chính ḿnh. Có thể, trong lĩnh vực này, ta thèm yêu hơn thèm hiểu. Hè hè…

2011-12-17