NgonNguTaVaNguoiDoi

Ngn ngữ, ta v người đời

Nếu ngn ngữ của ta khng chuyển tải điều g đng tồn tại trong kiếp sống thực của người đời, sẽ chẳng cn ai nhớ tới, n liền đi vo ci v ngn.

Nhưng khi n đ tồn tại qua tấm lng v tm hồn của người sống, n khng cn l ngn ngữ của ring ta nữa, ch t n cũng l ngn ngữ của người đang nhớ n, yu n. Dẹp bỏ tất cả những người ấy, cn lại g ? Hư V hay bất cứ Khi Niệm viết hoa no khc.

Hnh-văn ho huyền v khổ thế đấy. H h

2011-11-10