Ngôn ngữ thông-tin và ngôn ngữ văn-chương

Ngôn ngữ thông tin dùng để thông tin. Thân phận của nó là : ào ạt tới, âm thầm tan.

C̣n lại : thông tin và tên người thông tin. Đọc xong, độc giả nhớ thông tin và tên người đă thông tin. Và quên tất cả.

Đôi khi độc giả trở lại văn bản thông tin : ngoài thông tin và tên người thông tin, văn bản c̣n lưu lại văn phong, nhân cách của một con người, độc giả đọc lại v́ cần gặp lại con người đó. Đó là nhân phận của những bài thông tin, giới thiệu, b́nh luận, lư luận, e tutti, một trăm thứ chữ nghĩa.

Thỉnh thoảng, thông tin và phê b́nh chữ nghĩa, trực tiếp hay gián tiếp, cũng là một nghệ thuật làm người bằng ngôn từ.

Ngôn ngữ nghệ thuật, đương nhiên cũng thông tin, chữ nghĩa mà, về trăm thứ bà rằn ở đời.

Nhưng phải đáng yêu, dù là ngôn ngữ ở h́nh thái không thể hiểu được.

Bản thân ta có thể yêu, đă yêu, vẫn c̣n yêu nhiều áng văn như thế.

Nhà văn Ziao Chỉ hiện đại, thậm chí hậu hiện đại, chẳng có ǵ đáng ngại, xấu hổ cả, xin cứ lư luận trong những bài lư luận văn học của ḿnh, nhưng xin hăy sáng tác những tác phẩm văn chương khiến độc giả thèm bước ra khỏi nhân giới này, đạp chân vào và mở đường một nhân giới khá hơn.

Ta khát khao được đọc. Có lúc đă được. Nhưng ít quá !

2014-12-26