Ngu và dại

Mỗi lần ta yêu ai hay bất cứ ǵ, ta thường phải kết luận : ta ngu, ta dại.

Người ngu dễ dại, người dại dễ ngu ?

Không nhất thiết. Hai kích thước khác nhau ở con người.

Ngu th́ dại v́ không biết. Chịu khó học th́ bớt ngu và bớt dại. Trong một số quan-hệ giữa người với người thôi.

Dại th́ học đến mấy vẫn cứ dại. Ta dạithèm tin, thèm yêu – người –, mất hết lư-trí.

Do đó, dù có kiến-thức uyên bác, lư-luận chặt chẽ, ta vẫn dại.

Nhưng ai đành sống mà không cần tinyêu bất cứ ai ?

Chính trị gia tồi.

Ta không đành. Hè hè…

2017-01-01