Ngua

Ngứa

Bnh thường, ngứa đu ta gi đ.

Chỉ khi no bị ngứa nhiều nơi cng một lc ta mới học gi c hệ thống.

Nhưng lỡ gi rồi, ắt lăn vo cảnh khủng khiếp : gi chỗ ny ngứa chỗ khc.

Lc đ, c khi, may ra, ta muốn gi triệt để, tận gốc, gi sạch nguồn cơn ngứa ngy.

Đi khi tr tuệ nh mầm như thế thi.

2010-09-22