Người hành-động

Người hành-động có hai đặc tính trái ngược nhau :

− khi thấy phải làm, không thể cầm ḷng, phải làm ngay. Đó là nhân t́nh ở nó.

− làm bất cứ ǵ cũng không quên mục tiêu cuối cùng ở đời của ḿnh. Đó là nhân cách và trí tuệ của nó.

C̣n lại ? Chỉ là vấn đề kiến thức, thông tin, và phương pháp suy luận.

Có những lúc ta phải làm dù ta biết ta thiếu cả kiến thức lẫn thông tin và ta nghi ngờ phương pháp suy luận của chính ta.

Nhưng không cầm ḷng được. Đành làm. Chán thật. Hè hè…

2013-06-14