Người nghệ sĩ

Phải chăng ta m người nghệ sĩ v bản thn n chẳng cần ai ?

Thế cũng phải.

H h.

2013-11-15