NguoiTuTe

Người tử tế

Người tử tế là kẻ thù số một của những quyền lực phi văn hoá. Ngay trong đời sống thường ngày.

Ḿnh cứ tưởng ḿnh sống hồn nhiên tử tế với người đời th́ sẽ ở hiền gặp lành. Nhưng đời nay càng ngày càng không vậy. Sống tử tế không thôi không đủ để được yên thân sạch sẽ tồn tại.

Nhưng cũng chẳng thể sống đểu với người đời… Hay chỉ biết khôn ngoan vặt.

Khổ thật.

Hè hè…

2010-04-09