Người về soi bóng ḿnh[1]

Phải là nghệ sĩ đích thực mới có thể viết được t́nh này thành thơ, thành nhạc.

Sao tạo hoá nỡ sinh ta lỗ tai trâu, dị ứng với thơ ?

2013-05-12[1] Trịnh Công Sơn