Nhẫn nhục

Đă là người, chẳng ai toàn hảo.

Nhờ thế, loài người có khả năng tiến bộ, sáng tạo.

Nhân tính bất biến và không bất biến ở đó.

V́ thế, nên biết sống với mặt tốt của tha nhân, lờ mặt dở.

Nhưng, muốn làm người trung thực, đừng bao giờ chẻ đôi ḿnh.

Phải chăng v́ thế t́nh bạn đặc biệt dễ chịu, khoan khoái : lâu lâu gặp nhau một lần, chỉ đủ thời giờ sống và hưởng mặt tốt của nhau.

C̣n sống trọn đời với một ai, mặt tốt và mặt dở, hoàn toàn khác. Phải biết nhẫn nhục, nhường nhịn. Cha nên biết nhường nhịn con. Chồng nên biết nhường nhịn vợ. Anh nên biết nhường nhịn em. Người nên biết nhường nhịn người. Đó là những gương mặt của t́nh yêu.

Muốn làm công dân, cũng nên biết nhường nhịn nhau, nhưng vừa vừa thôi.

2013-05-02