Nhn quyền

 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/01/10/ecole-une-eleve-de-maternelle-emmenee-au-poste-de-police-pour-impayes-de-cantine/

 

Một em b gi 5 tuổi bị lnh bắt trong qun cơm tập thể của trường v bố mẹ n nợ qun cơm 170 .

 

"Quyền của trẻ con" (les droits de l'enfant) l ci qui g khi cha mẹ n hết khả năng nui con ?

Một nền văn ho cho php chuyện ny l một nền văn ho trong đ suy vong. Đ l văn ho tư bản (khc văn ho tư sản nhe) đang hng hổ thống trị cả nhn loại.

2012-01-10