NhanhHonAnhSang

Nhanh hơn ánh sáng ?

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/22/des-particules-mesurees-a-une-vitesse-depassant-celle-de-la-lumiere_1576530_3244.html

E=Mc2

Dường như người ta đă phát hiện ra một vật thể có khả năng vận động nhanh hơn ánh sáng.

Không biết chuyện này thực hư như thế nào, có ư nghĩa ǵ về mặt khoa học ?

Điều này khiến tôi, kẻ ngoại đạo, miên man.

Cho tới nay, tốc độ của ánh sáng dường như chân trời không thể vượt qua được của kiến thức khoa học.

Nó được/bị Jean-Marc Lévy-Leblond gọi là Constante d'Einstein. Như Constante de Planck ấy mà.

Hằng lượng là một con số. Trong ngôn ngữ hàng ngày và trí tưởng tượng của kẻ ngoại đạo, dường như nó là một cái ǵ ấy, tự tại, bất biến. Một Sự thật (Vérité).

Riêng với tôi, kẻ ngoại ngoại đạo, con số ấy thể hiện một quan-hệ –khả năng hiểu biết xuyên qua tư-duy và  hành-động hiện nay của ta nhờ những phương tiện tác động, quan sát mà ta đă có khả năng sáng tạo – v́ chính ta tham gia quan-hệ ấy xuyên qua những phương tiện quan sát ấy. "Thế thôi". Thí dụ : 360 000Km/seconde là một quan hệ giữa "không gian""thời gian". Nếu không gian và thời gian là một thể thống nhất th́ quan-hệ đó, trong ngôn ngữ triết mácxít, là một quan hệ nội tại. Ta chỉ có thể ư thức được nó v́ chính ta cũng tham gia quan-hệ ấy (ư riêng của tôi, lư lẽ : cf Tư duy tự do, http://amvc.free.fr).

Tôi xin lỗi nếu những suy nghĩ linh tinh này khiến ai bực ḿnh.

Ôi, đam mê "hiểu" bất cứ ǵ ngoài chuyên môn của ḿnh là một cực h́nh. Mà tôi chẳng có chuyên môn nào cả. Hè hè…

2011-09-23