Nhập nhằng thơ

"Mùa đông năm ấy

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ"

Năm ấy là năm nào ? Trời cũng không biết nổi.

Nhưng trong ḷng mấy ai không có một mùa đông không quên được ? Nhất là khi đă nếm mùi giá lạnh Hà Nội.

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ

Chí ít có thể hiểu :

1/ Tiếng dương cầm đổ trong căn nhà

Rơ ràng. Chẳng thơ tí nào.

2/ Tiếng dương cầm, trong căn nhà, đổ

Khá hơn. Nhục cảm hơn.

3/ Tiếng dương cầm trong căn nhà, đổ

Sáo hết sảy.

 

"Mùa đông năm ấy

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ"

Hiểu thế nào cũng được. Đúng là thơ. Ở đây, chất thơ nhú mầm trong sự nhập nhằng của chữ nghĩa.

Nhưng xin chớ tưởng rằng cứ viết nhập nhằng là thành thơ. Hè hè.

2014-05-23