NhayCam

 

Nhạy cảm

Nhạy cảm là điều kiện cần thiết, tuy không đầy đủ, để ta làm người tự do, sáng tạo. Để ta làm ḿnh.

Trẻ con nhạy cảm biết cười biết khóc, biết vui biết buồn, biết sợ, biết ṭ ṃ, dễ thành đứa trẻ thông minh.

Trên cơ sở ấy, nó phải tiếp thu kiến thức đă qua của loài người, biến thành người trong thời đại của nó. Nó phải khoác lên vai xiềng xích của người xưa, siết quanh đầu ṿng kim cô muôn thủa của con người. Trong quá tŕnh ấy, nếu nó c̣n giữ được t́nh ngơ ngác của tuổi thơ, sự nhạy cảm cố hữu của riêng nó, nó c̣n khả năng nên người và làm người vừa có kiến thức vừa tự do, người c̣n khả năng sáng tạo con của người.

Khó quá, khổ quá, bạn đời ơi. Hè hè…

2010-06-01