Nhịn nhục

Ở đời, ta chưa hề biết nhịn ai ngoài em, con, cháu, và bạn.

Khi ta t́m "sự thật" của ta ở đời, ta không nhịn ai, kể cả những tổ sư đă dạy ta tư duy.

Khi ta thèm yêu, ta biết nhịn tất cả những ai nỡ yêu ta.

Sẽ có chăng một ngày, có một cách tiếp cận và suy luận kiếp người khiến những điều trên buồn cười ? 

Ta mong vậy.

2016-03-31