NhoBo

 

Nhớ bố

 

Ở nửa đầu thế kỷ 20, bố tôi là dược sư Tây và là nhà thơ Ta.

Bố tôi đă dạy cho tôi hai điều : phải biết quư trọng kiến thức khoa học, phải dám làm người tự do.

Có thể giá trị đời tôi, nếu có, cũng nhờ điều dạy bảo ấy.

2009-08-28