Nhơng nhẽo

Iris, gần ba tuổi rưỡi, vẫn c̣n nhơng nhẽo, đ̣i hỏi sự âu yếm chiều chuộng của người lớn, có lúc đáng bực ḿnh.

Nhưng hai ba tuần qua nó bắt đầu chơi một ḿnh. Chỉ sáu tháng nữa, nó sẽ hết nhu cầu nhơng nhẽo. Nó trưởng thành nhanh hơn chị : qua cùng những giai đoạn, nhưng mỗi giai đoạn đều ngắn ngủi hơn. Nó sẽ "biết điều" lúc nào không hay.

Lúc đó, tiếc mấy cũng đă muộn.

Không biết thưởng thức những niềm vui chỉ thoáng có trong đời người, quả là dại, đáng tiếc.

2016-11-25